Nepenthes " Bloody mary "
Prezzo 25,00 €
Nepenthes "Gaya"
Prezzo 29,50 €
Nepenthes calamita Obesini
Prezzo 13,00 €
Nuovo prodotto Nepenthes ceciliae  Mindanao, Philippines
Nuovo prodotto Nepenthes mirabilis "Red"
Prezzo 17,50 €
Nuovo prodotto Nepenthes rafflesiana  Bako, Sarawak, Malaysia
Nepenthes x " Ventrata "
Prezzo 22,00 €
Nuovo prodotto Nepenthes x "Gaya" XXL in vaso tondo alto
Non disponibile
N. x ventricosa x truncata
Prezzo 26,00 €
Non disponibile
N.x (Veitchii x Burbidgeae)EP x (Lowii x veitchii)
Non disponibile
N.x Pyriformis  (Inermis x talangensis seedgrow)
Non disponibile
Nepenthes "Bill Bailey"
Prezzo 29,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Dark secret"
Prezzo 32,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Hookeriana"
Prezzo 9,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Mojito"
Prezzo 29,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Rebecca soper"
Prezzo 16,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Rob" Ventricosa x Robcantley
Non disponibile
Nepenthes "Sam"
Prezzo 26,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Ventricosa Madja - AS"
Non disponibile
Nepenthes adnata x tenuis
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes alata
Prezzo 14,00 €
Non disponibile
Nepenthes alba  Gunung Tahan, Malaysia 15-20 cm
Non disponibile
Nepenthes albomarginata
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes albomarginata "Red" Gunung Jerai,Malaysia
Non disponibile
Nepenthes ampullaria Red & Green
Non disponibile
Nepenthes ampullaria speckled (Tayeve , Irian Jaya)
Non disponibile
Nepenthes ampullaria x aristolochioides BE-3658
Non disponibile
Nepenthes ampullaria x aristolochioides BE-3758
Non disponibile
Nepenthes ampullaria x hamata BE-3948
Non disponibile
Nepenthes ampullaria x mira BE-3783
Non disponibile
Nepenthes argentii  Sibuyan, Philippines
Non disponibile
Nepenthes aristolochioides
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes aristolochioides x hamata BE-3898
Non disponibile
Nepenthes aristolochioides x ventricosa BE-3447
Non disponibile
Nepenthes attemboroughii BE-3693
Non disponibile
Nepenthes bellii ( Mindanao, Philippines)
Non disponibile
Nepenthes bicalcarata
Prezzo 29,50 €
Non disponibile
Nepenthes bongso hybrid seedgrow
Non disponibile
Nepenthes bongso seedgrow
Prezzo 12,00 €
Non disponibile
Nepenthes burbidgeae BE-3848
Prezzo 39,00 €
Non disponibile
Nepenthes burbidgeae seedgrow
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes burbidgeae x glandulifera XL size
Non disponibile
Nepenthes burkei BE-3254
Prezzo 17,90 €
Non disponibile
Nepenthes campanulata
Prezzo 59,00 €
Non disponibile
Nepenthes ceciliae BE-3956
Prezzo 19,90 €
Non disponibile
Nepenthes chaniana BE-3673
Prezzo 16,90 €
Non disponibile
Nepenthes Chaniana x (chaniana x Veitchii) x Fusca
Non disponibile
Nepenthes chaniana x veitchii XL size
Non disponibile
Nepenthes copelandi x lowii
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes copelandi x tenuis
Prezzo 9,00 €
Non disponibile
Nepenthes copelandi x veitchii
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes dubia
Prezzo 49,00 €
Non disponibile
Nepenthes dubia Malea, Sumatra
Prezzo 24,00 €
Non disponibile
Nepenthes dubia x jamban
Prezzo 39,00 €
Non disponibile
Nepenthes eustachya
Prezzo 35,00 €
Non disponibile
Nepenthes eymae BE-3736
Prezzo 24,90 €
Non disponibile
Nepenthes fusca BE-3068
Prezzo 19,50 €
Non disponibile
Nepenthes glabrata
Prezzo 24,00 €
Non disponibile
Nepenthes glabrata x hamata BE-4005
Non disponibile
Nepenthes glandulifera BE-3766
Prezzo 24,90 €
Non disponibile
Nepenthes glandulifera x hamata BE-3953
Non disponibile
Nepenthes glandulifera x spectabilis pinapan
Non disponibile
Nepenthes gymnamphora BE-3078
Prezzo 25,90 €
Non disponibile
Nepenthes hamata BE-3380
Prezzo 110,00 €
Non disponibile
Nepenthes in Basket NEW CLONE Monkey jar
Non disponibile
Nepenthes inermis  Gunung Gadut, Sumatra
Non disponibile
Nepenthes jacqueline
Prezzo 15,00 €
Non disponibile
Nepenthes jacqueline BE-3092
Prezzo 29,00 €
Non disponibile
Nepenthes Jamban
Prezzo 34,90 €
Non disponibile
Nepenthes khasiana (India)
Prezzo 8,00 €
Non disponibile
Nepenthes klossii BE-4014 clone 211
Non disponibile
Nepenthes klossii BE-4014 clone 227
Non disponibile
Nepenthes lingulata BE-3463
Prezzo 44,90 €
Non disponibile
Nepenthes lowii  Trusmadi x Mulu
Non disponibile
Nepenthes lowii  Trusmadi x Murud
Non disponibile
Nepenthes lowii  Trusmadi x Trusmadi
Non disponibile
Nepenthes lowii Trus madi BE-3100
Non disponibile
Nepenthes macfarlanei
Prezzo 29,50 €
Non disponibile
Nepenthes macrophylla (double growing point)
Non disponibile
Nepenthes maxima  Tentena
Prezzo 49,00 €
Non disponibile
Nepenthes maxima ( G. Lumut , Sulawesi)
Non disponibile
Nepenthes maxima BE-3067
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes maxima BE-3786
Prezzo 22,00 €