-7,00 € Nepenthes " Bloody mary " XXL VASO ALTO
Prezzo normale 32,00 € Prezzo 25,00 €
Nepenthes aenigma BE-3770
Prezzo 25,50 €
Nepenthes bongso BE-3036
Prezzo 25,50 €
Nepenthes flava  BE-3652
Prezzo 46,50 €
Nepenthes lingulata BE-3463
Prezzo 39,00 €
Nepenthes mira BE-3979
Prezzo 19,50 €
Nepenthes northiana BE-3357
Prezzo 33,50 €
Nepenthes peltata BE-4025
Prezzo 32,00 €
Nepenthes x " Ventrata "
Prezzo 9,50 €
Non disponibile
N. (Aristolochioides x spectabilis) x N.Hamata
Non disponibile
N. burbidgeae x (Veitchii x lowii) BE-3993
Non disponibile
N. burbidgeae x campanulata BE-3564
Non disponibile
N. burbidgeae x robcantley BE-3577
Non disponibile
N. maxima x boschiana BE-4062
Prezzo 14,00 €
Non disponibile
N. platychila x robcantley BE-3946
Non disponibile
N. rajah x robcantley BE-4019
Prezzo 109,50 €
Non disponibile
N. ramispina x vogelii BE-3957
Prezzo 16,00 €
Non disponibile
N. sibuyanensis x (veitchii x lowii) BE-3986
Non disponibile
N. spathulata x ampullaria BE-4050
Non disponibile
N. spathulata x jacqueline BE-3883
Non disponibile
N. spathulata x platychila BE-3945
Non disponibile
N. spectabilis x mira BE-3181
Prezzo 19,50 €
Non disponibile
N. talangensis x spectabilis BE-4063
Non disponibile
N. veitchii x platychila BE-3213
Non disponibile
N. x ventricosa x truncata
Prezzo 26,00 €
Non disponibile
N.x aristolochioides x Ventricosa
Non disponibile
N.x (Veitchii x Burbidgeae)EP x (Lowii x veitchii)
Non disponibile
N.x Pyriformis  (Inermis x talangensis seedgrow)
Non disponibile
Nepenthes bokorensis BE-3856
Prezzo 25,50 €
Non disponibile
Nepenthes campanulata BE-3044
Prezzo 55,00 €
Non disponibile
Nepenthes " Bloody mary "
Prezzo 9,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Bill Bailey"
Prezzo 29,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Dark secret"
Prezzo 32,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Diabolica" BE-4015
Prezzo 180,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Gaya"
Prezzo 9,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Hookeriana"
Prezzo 9,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Mojito"
Prezzo 29,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Rebecca soper"
Prezzo 9,50 €
Non disponibile
Nepenthes "Rob" Ventricosa x Robcantley
Non disponibile
Nepenthes "Sam"
Prezzo 26,00 €
Non disponibile
Nepenthes "Ventricosa Madja - AS"
Non disponibile
Nepenthes (veitchii x lowii) x spectabilis BE-3400
Non disponibile
Nepenthes adnata x tenuis
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes alata
Prezzo 14,00 €
Non disponibile
Nepenthes alba
Prezzo 75,00 €
Non disponibile
Nepenthes albomarginata
Prezzo 18,00 €
Non disponibile
Nepenthes albomarginata "Green" BE-3004
Non disponibile
Nepenthes albomarginata "Red" Gunung Jerai,Malaysia
Non disponibile
Nepenthes ampullaria "Bronze nabire" BE-3304